The Children's Trust Satisfaction Survey - Child (Kreyol)

Main Page Content

Pwogram apre lekòl ak kan d ete
Kestionè pou Ti Moun piti ki patisipe nan pwogram sa

Nou ta rinmin konnen ki sa wou panse de pwogram sa. Souple, di nou sa-w panse de chak paròl ki ekri anba la. Anplis, ranpli pati an ba la pou ka di nou yon ti bagay sou wou.